AdobeStock_368209254_edited.jpg

Male

Treatments

Male Brow Wax & Tidy

Male Brow Tint

Male Lash Tint

Male LVL

Male Eye Combo (Brow Wax, Lash And Eyebrow Tint)

Male Chest Wax

Male Chest/Stomach Wax

Male Shoulder Wax

Male Shoulder And Back Wax

Male Ear Wax

Male Nasal Wax

Male Toes Wax